Συχνά με ρωτάτε πώς θα αναβαθμίσουμε το επίπεδο ποιότητας υγείας στη χώρα μας.

Τι χρειάζεται να γίνει επιπλέον.

Η δημιουργία του ΓεΣΥ ενώ είναι ένα μεγάλο βήμα προόδου χρειάζεται να μετεξελιχθεί σε ένα σύστημα πιο ανθρωποκεντρικό.

Περιμένω και τις δικές σας απόψεις! Μόνο μαζί μπορούμε να κάνουμε τη χώρα μας καλύτερη!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>