Η νέα μας ογκολογική μονάδα, ενταγμένη στο ΓΕΣΥ ανοίγει στην Πάφο, στις 2 Απριλίου, στο St George and Blue Cross Clinics.

Κανείς δεν πρέπει να πολεμά τον καρκίνο μόνος! Θα παλέψουμε μαζί!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>