Εάν καταφέρουμε να εντάξουμε στη βουλή, άτομα εξειδικευμένα στον τομέα τους, τότε ως χώρα μπορούμε να πάμε μπροστά.
☑️Πρώτη προτεραιότητα μου σε περίπτωση εκλογής μου στη Βουλή και λόγω της ιδιότητας μου ως γιατρός, θα είναι η Υγεία.
☑️Ως νέος άνθρωπος, που δεν προέρχομαι από κομματικές δομές, έχω ως βασικό στόχο την ενίσχυση της πάταξης της διαφθοράς. Δεν υπάρχουν δύσκολες αποφάσεις. Υπάρχει θέλω ή δεν θέλω να επιλύσω ένα ζήτημα. Εγώ πραγματικά θέλω γι’ αυτό και θα είναι ένα από τα πρώτα θέματα που θα ασχοληθώ στη βουλή καταθέτοντας προτάσεις.
☑️Χρειάζεται να ενισχύσουμε την κοινωνική πολιτική. Το κράτος πρέπει να έχει πιο ανθρώπινο πρόσωπο.
Με εμπιστοσύνη, εντιμότητα και βλέμμα στραμμένο στον Άνθρωπο, ζητώ ταπεινά τη στήριξη σας για να φτιάξουμε μια Κύπρο για την οποία θα είμαστε περήφανοι!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>