Υγεία-ΓεΣΥ- Αυτονόμηση Νοσηλευτηρίων

Η αναβάθμιση του Γενικού Συστήματος Υγείας, επηρεάζει σίγουρα τις ζωές όλων των
συμπολιτών μας. Παρόλο που η δημιουργία του ήταν ένα μεγάλο θετικό βήμα προόδου, τα
προβλήματα που διαφάνηκαν κατά τη λειτουργία του μας έδειξαν το δρόμο για τη βελτίωση
του. Στόχος μας είναι οι ασθενείς να έχουν άμεση πρόσβαση στα ιατρικά κέντρα του Γεσυ
ώστε να τύχουν της απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης και ότι άλλο είναι αναγκαίο για την
γρήγορη ανάρρωσή τους (θεραπείες, φάρμακα, ιατρικές εξετάσεις κτλ) άμεσα και
αποτελεσματικά.


Ως χώρα, η Κύπρος πληροί όλες τις προδιαγραφές για να γίνει πρότυπο πανευρωπαϊκό κέντρο
ιατρικής έρευνας και κατάρτισης. Η έρευνα, η πρόληψη, η έγκαιρη παρέμβαση και
αντιμετώπιση ασθενειών όπως ο καρκίνος αλλά και σπάνιων ασθενειών πρέπει να είναι
βασική μας προτεραιότητα.


Πρέπει να ενισχυθεί η στήριξη τόσο των χρόνιων ασθενών όσο και των οικογενειών τους
παρέχοντας τους ψυχολογική, οικονομική βοήθεια και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη
χρειάζονται ώστε να ανακουφιστούν. Επίσης είναι σημαντική η αποκατάσταση των
καρκινοπαθών και να τους δοθεί η απαραίτητη βοήθεια ώστε να επιστρέψουν στην
καθημερινότητα τους. Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω χρειάζεται η συμβολή του κράτους
παρέχοντας τους τις απαιτούμενες ελαφρύνσεις και διευκολύνσεις.


Ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε είναι η αναβάθμιση και η αυτονόμηση των
δημόσιων νοσηλευτηρίων αλλά και η αγαστή συνεργασία των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων με το
Σύστημα Υγείας. Πρέπει να θεωρείται δεδομένη η στήριξη του ιατρικού και νοσηλευτικού
προσωπικού από την Πολιτεία αφού το ζητούμενο είναι η παροχή σωστών υπηρεσιών υγείας.
Επίσης, κρίνεται αναγκαίο να δημιουργηθεί τμήμα Πρώτων Βοηθειών για παιδιά στο
Μακάρειο Νοσοκομείο.

Διαφθορά

Το πρόβλημα που ανησυχεί και μαστίζει την κοινωνία σε όλους τους τομείς, είναι αυτό της
διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού. Πρέπει να θεωρείται επιβεβλημένος ο έλεγχος
όλων όσων βρίσκονται σε θέση εξουσίας, συναναστρέφονται και επαγγέλλονται σε τομείς που
έχουν να κάνουν με δημόσιο χρήμα. Οι αυστηρές ποινές, οι δημεύσεις περιουσιών με
συνοπτικές διαδικασίες όσων έχουν παράνομα οικειοποιηθεί δημόσιο χρήμα είναι κάποιες
από τις προτάσεις που θα κάνουν τους πολίτες να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στην
πολιτική.

Αναβάθμιση Δικαστικού Συστήματος

Η εκδίκαση υποθέσεων προχωρά σε πολλές υποθέσεις με πολύ αργούς ρυθμούς. Στόχος θα
πρέπει να είναι ο εκσυγχρονισμός, μέσω και της τεχνολογικής αναβάθμισης του Δικαστικού
Συστήματος.

Οικονομία

Η πανδημία ήταν καταστροφική για πολλές επιχειρήσεις και οικογένειες. Στόχος μετά τη νέα
οικονομική κρίση που βρίσκεται κοντά μας είναι η στήριξη των επιχειρήσεων και η παροχή
κινήτρων που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη τους και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η απορρόφηση και η σωστή διάθεση των κονδυλίων στην οικονομία που προέρχονται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω προγραμμάτων πρέπει να εύκολα προσβάσιμα, με μειωμένη
γραφειοκρατία και εύκολες διαδικασίες.


Κοινωνική πολιτική

Χρειάζεται άμεσα, να δοθεί περαιτέρω στήριξη στις ευπαθείς ομάδες και το κράτος να έχει πιο
ανθρώπινο πρόσωπο. Η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ευημερίας πρέπει να ενισχυθεί,
ώστε να μην υπάρχουν οικογένειες συμπολιτών μας που να ζουν κάτω από το όριο της
φτώχειας. Είναι απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας, με την βοήθεια των
τεχνοκρατών σε κάθε τομέα, ώστε να μειωθούν σημαντικά οι χρόνοι που χρειάζονται για
εξέταση αιτήσεων και καταβολή των επιδομάτων στους δικαιούχους.

Επιπλέον, πρέπει να εξευρεθούν λύσεις για πιο προσιτά ενοίκια και ενισχύσεις σε νέους για
αγορά κατοικίας

Επίσης, στόχος θα πρέπει να είναι η αύξηση του ορίου του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με το
κόστος ζωής, ώστε να μην υπάρχουν πια τα φαινόμενα των μισθών πείνας.
Χρειάζεται να αναβαθμίσουμε το κράτος μας και να το μεταμορφώσουμε σε ένα κράτος
δικαίου με επίκεντρο τον Άνθρωπο, την ευημερία του και την ποιότητα ζωής του.

Οριζόντια Ψηφοφορία

Άξιοι και ικανοί άνθρωποι υπάρχουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους και σε όλα τα
στρώματα της κοινωνίας. Με την οριζόντια ψηφοφορία, οι πολίτες θα μπορούν να επιλέξουν
αυτούς που πραγματικά θέλουν να τους εκπροσωπούν, μακριά από τα κομματικά στεγανά.