Δρ. Γιώργος Άστρας

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

Πληροφορίες για τον Δρ. Άστρα

«Κανείς δεν πρέπει να πολεμά τον καρκίνο μόνος…»

Ο Καθ. Γεώργιος Αστράς είναι Ιατρός Ογκολόγος και Καθηγητής Ογκολογίας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο.
Επί του παρόντος είναι Διευθυντής Ιατρικής Ογκολογίας στο Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο,
Ιατρικό Κέντρο Πλάτωνα και Ιατρεία Αγίου Γεωργίου /Κυανού Σταυρού.
Συνέβαλε στην ανάπτυξη δύο Ογκολογικών Κέντρων και τριών Δορυφορικών Ογκολογικών Μονάδων και στην ανάπτυξη 24ωρων Υπηρεσιών Οξείας Ογκολογίας και σήμερα είναι Διευθυντής του Αιματο-Ογκολογικού Τμήματος στο Αμερικανικό Ιατρικό Κέντρο (AMC) και στο Ιατρικό Κέντρο Πλάτωνα (PMC).
Έστησε και δημιούργησε ενότητες ηλεκτρονικής μάθησης για γιατρούς και συνέβαλε στην ανάπτυξη του I-QEMO του πρώτου διαδικτυακού συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης χημειοθεραπείας. Είναι Αντιπρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Όγκων Εγκεφάλου (CTBA), του RMHC και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου της Κυπριακής Αντικαρκινικής Εταιρείας και συνέβαλε ευρέως στην ανάπτυξη του Ιδρύματος Movember στην Κύπρο.
Παρουσίασε πολλές παρακινητικές ομιλίες που σχετίζονται με τον Καρκίνο όλα αυτά τα χρόνια με στόχο την ευαισθητοποίηση και τον περιορισμό του στίγματος που σχετίζεται με τον καρκίνο.
Αντιμετώπισε έργα αφιερωμένα σε σαρκώματα μαλακών μορίων, σπάνιους παιδιατρικούς όγκους και όγκους ενηλίκων και συμμετέχει ενεργά στη Φιλανθρωπική οργάνωση για τον καρκίνο όπου ηγείται επί του παρόντος πολλαπλές πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της περιφερειακής φροντίδας του καρκίνου. Τα τελευταία χρόνια, αφοσιώθηκε στη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας εστιάζοντας σε μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την Πρόληψη του Καρκίνου, τη Φροντίδα του Καρκίνου και υποστηρικτικά μέτρα, την Πρόσβαση στη Θεραπεία και τη βελτίωση της ποιότητας της περίθαλψης.

Astras Oncology

Επαγγελματικές Υπηρεσίες για τον Καρκίνο στην Κύπρο

Astras Analytica

Επαγγελματικές Ιατρικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

American Cancer Center​

«Πολεμώντας μαζί τον καρκίνο…»

Επικοινωνήστε με την Ομάδα του Δρ. Γιώργου Αστρά

elΕλληνικά