Στάση Ζωής ήταν και είναι μέχρι σήμερα να βρίσκεται “Πάντα Κοντά Στον Άνθρωπο” και αυτό αντικατοπτρίζεται από τις δράσεις στην πορεία του τόσο σε επαγγελματικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

Βιογραφικό

News & Headlines

May 26, 2021

Απόσπασμα από την ομιλία του Δρ Άστρα στην προεκλογική εκδήλωση

Αν κάποιος ιατρός φημίζεται ότι κάνει καλά τη δουλειά του, πάντοτε έχει ως πρώτη του έννοια τον Άνθρωπο και την προσφορά. Το ίδιο συμβαίνει και στον χώρο της πολιτικής. Αν ένας πολιτικός δεν έχει την προσφορά προς τους συνανθρώπους του και την κοινωνία ως βασική αρχή, πιστέψετε με δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Ως βασική αρχή και αφετηρία μου, …

Continue reading

More News